Grondenruil Veltem: "Opportuniteit voor speelpleinwerking"


woensdag, 17 februari, 2016
Grondenruil Veltem: "Opportuniteit voor speelpleinwerking"

De grondenruil in Veltem, met als gevolg de verhuis van de Herentse Speelpleinwerking, beroert dezer dagen de gemoederen. Foute veronderstellingen liggen aan de basis van te snelle en emotionele conclusies. CD&V Herent wil daarom in dit persbericht de puntjes op de i zetten.

De grond die verruilt wordt, was sowieso ingekleurd als woongebied. Dit wil zeggen dat de projectontwikkelaar rondom de grond in het bezit van de gemeente Herent, een nieuwbouwproject kon realiseren. Hierdoor zou de Speelpleinwerking ingesloten worden door nieuwbouw. Om de ontwikkelaar te overtuigen een grondenruil op te zetten, moest de Gemeenteraad op 16/02/2015 haar princiepsakkoord hierover geven. De oppositiepartijen hebben zich tegen deze ruil nooit verzet, integendeel. De ontwikkelaar zal overigens op de grond geen appartementen bouwen, maar eengezinswoningen. Op die manier wordt extra zuurstof gecreëerd voor jonge gezinnen die in onze gemeente willen wonen, werken, winkelen, cultuur beleven, participeren, enzovoort. U kent ongetwijfeld mensen rondom u die dankzij de ontwikkeling van een dergelijke kavel de stap naar onze gemeente gezet hebben.

De ruil brengt daarnaast voor de gemeente Herent ook wat op. Dankzij de kennis in het college werd het schattingsverslag (opgesteld door een externe, beëdigd schatter) van EUR 330.000 – na onderhandeling – omgezet in een overeenkomst van EUR 415.000 plus een stuk grond van 12 are dat nu in handen van onze gemeente komt. In de komende maanden bekijkt de meerderheid wat we met deze extra ruimte kunnen doen. Verder komen er nog extra openbare parkeerplaatsen, die voor de omliggende handelaars een goede zaak zullen zijn.

Een concreet gevolg van de grondenruil, is de verhuis van de Speelpleinwerking. Die is momenteel gevestigd in een gebouw op de grond die verruild zal worden. Het gebouw zelf is echter dringend aan renovatie toe. De verhuis van de Speelpleinwerking maakt een renovatie overbodig en biedt dus kansen om te streven naar een nieuwbouw voor de Herentse Speelpleinwerking. Om die nieuwbouw financieel realiseerbaar te maken, start het gemeentebestuur een studie op naar een totaal nieuw vrijetijdscentrum, waar de Speelpleinwerking onderdak kan krijgen.

Dit vrijetijdscentrum zal uiteraard nog niet gerealiseerd zijn op het moment van de verhuis van de Speelpleinwerking. In totaal maken zo'n 1375 kinderen jaarlijks gebruik van het aanbod vanuit de Speelpleinwerking. CD&V Herent stelt zich dan ook garant voor het behoud van de werking, op een pedagogisch verantwoorde wijze. Om de periode tot een definitieve oplossing te overbruggen, werkt het Schepencollege aan een tussenstap. Hierover werd al overleg gepleegd met verschillende partners, waarbij de Speelpleinwerking zelf. Ook de adviezen van de Jeugdraad (onder meer de vraag naar voldoende binnen- en buitenruimte) worden door de bevoegde schepenen meegenomen in het uitwerken van verschillende oplossingen.

Het klopt dat op dit moment twee pistes concreet uitgewerkt worden. Omdat we echter eerst met alle betrokkenen de beide pistes van dichtbij willen onderzoeken, heeft het Schepencollege ervoor gekozen voorlopig nog niet over de mogelijke pistes te communiceren. Zodra de knoop doorgehakt wordt, zal die verdere communicatie op een correcte en transparante wijze verlopen. We benadrukken nogmaals dat er een oplossing zál zijn, we laten geen 1375 kinderen in de kou staan.

We zijn er van overtuigd dat we vanuit een situatie waar we zelf geen vat op hebben (de ontwikkeling van de oorspronkelijke woonzone) een meerwaarde kunnen opzetten voor onze Herentse gemeenschap. De nieuwe groenzone, een nieuw vrijetijdscentrum en een structurele en duurzame oplossing voor de Herentse Speelpleinwerking zijn daar de tekenen van. Met dit bestuur willen we dan ook niet enkel inzetten op projecten die tijdens deze legislatuur vruchten afwerpen, maar willen we inzetten op langetermijn oplossingen en bouwen we aan een Herent dat klaar is voor de toekomst.

 

Met vragen over dit, of elk ander project, kan u ons steeds bereiken via Facebook of Twitter, of u stuurt een e-mail naar de bevoegde schepen of aan de communicatieverantwoordelijke van CD&V Herent.