Nieuw kerkenbeleidsplan voor Herent


dinsdag, 12 september, 2017
Nieuw kerkenbeleidsplan voor Herent

De Herentse Gemeenteraad keurde op 12 september 2017 een nieuw kerkenbeleidsplan goed. De Maria-Hemelvaartkerk van Winksele, de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent en de Sint-Michielskerk van Beisem blijven, net als de kapel van Diependaal, plaatsen voor liturgie. De Sint-Laurentiuskerk van Veltem en de Heilig Hartkerk van Winksele-Delle worden onttrokken aan de eredienst en krijgen een nieuwe bestemming. CD&V Herent volgde de evolutie van dit dossier van nabij op en zoekt mee naar een geschikte herbestemming van de beiden te sluiten kerken.

In lijn met de Vlaamse regelgeving binnen het onroerenderfgoeddecreet stelde het centraal kerkbestuur, in nauw overleg met de vijf parochies, een kerkbeleidsplan op. “Dit plan geeft een langetermijnvisie weer voor alle gebouwen in onze gemeente die vandaag gebruikt worden voor de eredienst. Voor de toekomst van de kerkgebouwen wordt rekening gehouden met het actueel gebruik, de cultuurhistorische waarde, architecturale mogelijkheden en de toestand van het gebouw,” legt gemeenteraadslid An-Katrien Sodermans uit.

Volgens het nieuwe kerkbeleidsplan komt er één kerk voor liturgisch gebruik in elke deelgemeente. De Maria-Hemelvaartkerk van Winksele, Onze-Lieve-Vrouwkerk van Herent en de Sint-Michielskerk van Beisem blijven plaatsen voor liturgie. In deze kerken zullen er ook, met respect voor het religieuze karakter en de erediensten in de kerken, concerten, conferenties of lezingen georganiseerd kunnen worden. Ook de kapel van Diependaal blijft behouden voor weekendliturgie, zolang deze liturgie haar vitaliteit behoudt.

De Sint-Laurentiuskerk van Veltem en de Heilig Hartkerk van Winksele-Delle worden onttrokken aan de eredienst. Deze kerken worden in de nabije toekomst herbestemd, met respect voor het karakter van de gebouwen.

“Voor de Heilig Hartkerk van Winksele-Delle wordt, samen met de kerkfabriek, parochieploeg, de plaatselijke gemeenschap en de VPW Gewest Herent, bekeken welke nieuwe invuling zou kunnen,” aldus An-Katrien Sodermans. “De Herentse Voedselbank zal verhuizen naar de Sint-Laurentiuskerk van Veltem, eventueel aangevuld met andere sociale dienstverlening. Dit wordt nog verder overlegd met de gemeente, de voedselbank en de verantwoordelijken van de parochies. Uiteraard blijven we dit dossier opvolgen.”

Ook het Aartsbisdom Mechelen-Brussel stemde intussen in met het kerkenbeleidsplan, waardoor de onttrekking aan de eredienst van de Sint-Laurentiuskerk van Veltem en de Heilig Hartkerk van Winksele-Delle door Aartsbisschop Josef De Kesel vorm kan krijgen.