De Herentse Pastoor De Clerckschool kan de komende jaren rekenen op een Vlaamse huursubsidie ter waarde van 70.600 euro. Die subsidie wordt toegekend en jaarlijks uitbetaald door AGIOn, het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. De Pastoor De Clerck school kan het geld gebruiken om extra ruimte te huren en te renoveren.

Vlaanderen kent al langere tijd subsidies toe om de huur van schoolgebouwen mogelijk te maken. Het gaat om de huur van gebouwen (bestaande, vernieuwbouw, nieuwbouw) die voordien nog geen onderwijsbestemming hadden. De huursubsidies worden toegekend voor een termijn van maximum 18 jaar.

Voormalig Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits zorgde er in 2017 voor dat meer Vlaamse scholen beroep kunnen doen op de subsidie. "Voordien kon deze subsidie enkel toegekend worden aan scholen in de 17 capaciteitsgemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", legt Thijs Smeyers, communicatieverantwoordelijke van CD&V Herent, uit. "Dankzij de uitbreiding die minister Crevits in 2017 voorstelde en die door de toenmalige Vlaams Regering goedgekeurd werd, kan nu ook een Herentse school beroep doen op de subsidie."

De huur van een gebouw of van modulaire units zorgen voor een vlotte en snelle realisatie van bijkomende plaatsen in het onderwijslanschap. Dat maakt de huursubsidie voor scholen een interessante bijkomende subsidie, die scholen helpt om sneller in te spelen op groeiende leerlingenaantallen. Met de subsidie worden op snelle termijn nieuwe plaatsen gerealiseerd.

Het Vlaams Agentschap AGIOn beoordeelt de aanvragen inhoudelijk op basis van 7 criteria. Dat gebeurt zonder politieke inmenging. Het dossier van de Pastoor De Clerckschool was dan ook sterk en de subsidie is meer dan terecht. Maar we hadden niets anders verwacht natuurlijk. - Thijs Smeyers, communicatieverantwoordelijke CD&V Herent

"Het is zo dat een selectiecommissie binnen de Raad van Bestuur van AGIOn de aanvragen voor huursubsidies inhoudelijk beoordeelt", legt Smeyers uit. "Dat gebeurt op basis van 7 criteria: de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting, kostenefficiëntie, huurtermijn, duurzaamheid, brede inzetbaarheid en multifunctioneel karakter van de te huren infrastructuur, lange termijn oplossing en de capaciteitsnood."

"AGIOn neemt daarin een volledig onafhankelijke beslissing, zonder verdere politieke inmenging. Het dossier van de Pastoor De Clerckschool was dus in de eerste plaats een sterk dossier en de subsidie is dan ook meer dan verdiend. Natuurlijk hadden we niets anders verwacht, onze Herentse scholen zijn stuk voor stuk straffe leerplekken met gedreven directies en leerkrachten", zo besluit Smeyers.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.