De bermen langs de Herentse gemeentewegen worden pas sinds 15 juni gemaaid. Dat heeft alles te maken met het "Bermbesluit". Bijen hebben de bloemen en kruiden die in de bermen groeien nodig, zo horen we. We trekken naar Diana Louwette, imker in Veltem, die ons er alles over vertelt.

Dat bijen belangrijk zijn voor de biodiversiteit in Vlaanderen, is geen nieuws. Als bestuivers zorgen ze er ook voor dat er fruit aan onze bomen groeit. Ze zijn een onmisbare schakel in ons ecosysteem. Maar bijen staan steeds meer onder druk. Het gebruik van pesticiden, parasieten als de varroamijt en het ontbreken van wilde bloemen maakt het niet makkelijk voor de bij.

"Het bermdecreet wil de leefomgeving van bijen in Vlaanderen verbeteren", vertelt Diana Louwette. "Het decreet verbiedt het gebruik van biociden in bermen langs wegen of rivieren. Zo komen er minder giftige stoffen in de natuur terecht."

En het decreet regelt dus ook de maaitijden van die bermen in Vlaanderen. Door die vast te leggen, garanderen we een langere periode van bloeiende planten en dus voedsel voor de bij. "De bermen mogen pas gemaaid worden vanaf 15 juni", legt Louwette uit. "Een tweede maaibeurt in het najaar mag vanaf 15 september. Zo is er een kans op een tweede bloei. Dat is echt nodig, bijen in nestkasten halen er hun voedsel maar ook voor solitaire bijen zijn de bermen belangrijk. Zij gebruiken dat materiaal ook als nestmateriaal."

De bermen laten bloeien zorgt voor voedsel en nestmateriaal voor de bij. Daarom worden ze pas na 15 juni en een tweede kaar na 15 september gemaaid. Diana Louwette, imker en bestuurslid CD&V Herent

Diana heeft zelf twee bijenkasten in Veltem en er is een derde in aanbouw. "Eén kast is goed voor 30.000 bijen en geeft zo'n 30 liter honing, in tweemaal geslingerd. Die honing gaat naar familie en vrienden, ik doe het zelf voor het plezier dus dat is helemaal goed."

Ook thuis kan je bijen een handje helpen, door bijvoorbeeld het gras niet te vaak te maaien of meer inheemse bloemen te zaaien. "Een kortgemaaid gazon oogt wel mooi, het helpt de natuur niet echt. De klaverbloemetjes en paardebloemen zijn voor de bijen echt een lekkernij. Laat dat dus gerust maar ergens in een hoekje doorschieten."

Diana zou in Herent graag nog veel meer bloemenweides zien ontstaan. "Er zijn veel stukken grond die niet gebruikt worden en gewoon braak liggen. Mochten we die tijdelijk kunnen inzaaien met bloemen die de bijen helpen, dan zou dat geweldig zijn."

In het afdelingsbestuur van CD&V Herent vindt Diana Louwette alvast gehoor. De expertise die ze er als imker binnen brengt is vertaald in het eerste Bijenactieplan van de gemeente. Wil je zelf mee bouwen aan Herent? Neem dan contact op met Filip Hendrickx, voorzitter van CD&V afdeling Herent.

  • Leefmilieu & natuur