De Gemeenteraad van 9 juli keurde een wijziging in het budget 2019 goed. Er wordt vooral extra geïnvesteerd in wegen- en rioleringswerken en in speel- en vrijetijdsweefsel. Daarnaast worden er middelen vrijgemaakt ter ondersteuning van de lokale economie.

In totaal wordt er dit jaar 2.340.000 euro extra geïnvesteerd. Het gros van de investeringen gaat naar wegen- en rioleringswerken. Vooral de aankoop van gronden die nodig zijn om wegeniswerken uit te voeren, zijn daar de slokop. “We hebben bijvoorbeeld extra middelen nodig om de verwerving van de gronden voor de realisatie van de fietspaden in de Haachtstraat mogelijk te maken”, zegt schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Jeugd Maarten Forceville. “Om dat project te laten starten, moeten we die stukken grond aankopen. Daarvoor maken we € 42.000 vrij, bovenop de al voorziene € 460.000 voor de verdere werken.”

Ook elders zijn grondverwervingen een belangrijke hap. Zo moet er voor de geplande werken in de Grote Spekstraat en de Molenweg grond verworven worden. In totaal gaat het dan om een bijkomende inspanning van € 800.000.

Om de Warotsite te verbinden met de Termerestraat en de Aardeweg wordt een nieuwe voetweg aangelegd tussen de brug aan de Hogebeek tot de Aardeweg, met een aftakking naar de Warotzaal. “Die nieuwe voetweg past in het trage wegen plan van de gemeente en werd voorzien in het RUP Warot”, vertelt Forceville. “We zorgen zo voor een veilige ontsluiting van het nieuwe speelterrein, de speelpleinwerking en de polyvalente zaal met de Termerestraat, met De Kraal en De Kribbel aan de ene kant en de Aardeweg, met het Warotveld aan de andere kant.” Voor de nieuwe voetweg maakt de gemeente €  42.000 vrij.

De vernieuwde  Warotzaal kan zelf ook rekenen op € 18.000 extra, bestemd voor de aankoop van los meubilair zoals tafels, stoelen, rekken of vuilbakken. Daarnaast wordt de architectuuropdracht voor de Warotzaal opgetrokken met € 41.000 tot € 363.000.

Nu de plannen voor de buitenspeelruimte vorm krijgen, kan ook daarvoor het budget ingepast worden. “We hadden dit budget geraamd op € 300.000, waarvan we al € 156.500 voorzien hadden”, legt Forceville uit. Nu maakt de gemeente bijkomend € 193.500 vrij voor de aanleg van de buitenspeelruimte. “De aanleg van het speelterrein Helse Heuvels zal dus in totaal zo’n € 350.000 kosten”, verduidelijkt Maarten Forceville.

De gemeente maakt ook 45.000 euro vrij voor de opmaak van een gemeentelijk speel- en vrijetijdsweefselplan. “We gaan een studieopdracht uitschrijven voor de opmaak van zo’n plan, met bijzondere aandacht voor de verbindingen tussen het weefsel via trage wegen”, vertelt schepen Forceville. “Daarvoor vertrekken we vanuit de bestaande situatie en werken we via onze visie naar de situatie die we zelf wensen toe. Om die te realiseren vragen we een actieplan, zodat we in toekomst via een duidelijke visie verder kunnen werken aan het speel- en vrijetijdsweefsel.”

Tot slot ook niet onbelangrijk, de gemeente levert bijkomende inspanningen in de ondersteuning van lokale economie. Het Schepencollege wil daarvoor in totaal 45.000 euro vrijmaken. Forceville: “Met  25.000 euro willen we gedurende 6 maanden een deskundige lokale economie aannemen, die als hoofddoel het ontwikkelen van een gemeentelijk plan rond lokale economie heeft. Daarnaast maken we 20.000 euro vrij die benut kan worden voor de ontwikkeling van dat plan of die al meteen ingezet kan worden voor concrete acties. Dat moet de toekomst uitwijzen.”

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.