Uit de cijfers van de Gemeentemonitor Herent, die vandaag werden bekend gemaakt, komt goed nieuws. Want opnieuw zijn de schulden van onze gemeente sterk gedaald. Dat onze gemeente tegelijk kan blijven investeren, maakt Herent op langere termijn een financieel sterke gemeente.

Elke gemeente heeft financiële schulden. Dat zijn de schulden van leningen, leasings of andere overeenkomsten voor de aankoop van materiaal of de bouw van gemeentelijke infrastructuur. Het aantal schulden binnen de gemeente wordt berekend door na te gaan hoeveel schulden de gemeente heeft per inwoner.

De schuld per inwoner daalde van € 2268 in 2012 naar € 1000 vandaag

In de recente Gemeentemonitor blijkt dat de schuld in Herent in 2020 1000 euro per inwoner is. Ter vergelijking, in 2012 was dit nog 2268 euro. Dat wil zeggen dat de schuld per inwoner sinds 2012 meer dan gehalveerd is. Dat is in de eerste plaats de verdienste van de volledige beleidsploeg, maar er is toch meer aan de hand.

Want, 2012 was een verkiezingsjaar. Een jaar waarin, sinds lange tijd, CD&V opnieuw deel ging uitmaken van de meerderheid in Herent. Een jaar waarin onze ploeg financiële daadkracht en een gezond financieel beleid vooropgesteld heeft.

Ook in de vorige verkiezingen werd het een speerpunt. Na jaren van financiële inspanning kunnen we vandaag als gemeente onze schulden verder aflossen en wordt er tegelijk volop geïnvesteerd. Investeringen zonder schulden, deze keer.

CD&V Herent zorgde voor een gezond financieel beleid

Een nieuwe sporthal, een nieuw centrum voor de speelpleinwerking, een nieuw zwembad, de herbestemming van de kerk in Veltem,… allemaal zonder een verhoging van de schuldgraad. Binnen een gezond financieel beleid is dat mogelijk met de huidige inkomsten, zonder nieuwe, zware schulden.

Het was onze belofte. En die belofte maken we waar.