De Gemeente Herent start met een laptopproject voor kansarme inwoners. De gratis tweedehands laptops zullen de onderwijskansen van kwetsbare Herentenaren sterk verhogen. Om de laptops aan te kopen wordt een deel van de federale corona-toelage voor ondersteuning van kwetsbare groepen ingezet.

Vlaanderen ging massaal online tijdens de corona-pandemie. Ook in de toekomst worden vele lessen, zowel in het regulier als in het volwassenenonderwijs online georganiseerd. “Dat bleek voor cliënten van ons OCMW niet altijd even vanzelfsprekend”, vertelt schepen van armoedebestrijding Liesbeth van Hemelrijck. “Wie geen computer of laptop had, viel uit de boot. Daardoor startten kinderen met een leerachterstand of kunnen volwassenen niet meer verder met hun opleidingstraject.”

Met dit project kunnen we Herentse kinderen en jongeren écht helpen. Liesbeth Van Hemelrijck, schepen van armoedebestrijding

Daarom start het Herents bestuur met een laptopproject voor kansarme inwoners. Wie voldoet aan de toekenningsvoorwaarden kan zo beroep doen op een tweedehands laptop. Daarvoor wordt een deel van de corona-toelage die de gemeente vanuit de Federale Regering kreeg aangewend.

De toekenning van de laptops gebeurt door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, na een advies van de betrokken sociaal werker van het OCMW. “We kijken voor de toekenning in de eerste plaats naar de financiële situatie van de aanvrager”, verduidelijkt Thijs Smeyers, lid van het Bijzonder Comité. “Belangrijk is waarom de aanvraag nood heeft aan een laptop. We kiezen er voor om de laptops in te zetten in het kader van onderwijsondersteuning. Het volgen van leerplichtonderwijs of voor het volgen van door de Vlaamse overheid erkende opleidingen zijn dan ook belangrijke criteria.”

We kiezen ervoor om de laptops in te zetten in het kader van onderwijsondersteuning, zowel voor kinderen, jongeren én volwassenen. Thijs Smeyers, lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst

Om het laptopproject zo snel mogelijk te laten starten, zullen de maatschappelijk werkers van het OCMW het aanbod actief bekend maken bij hun cliënten. “Daarnaast zullen zij de inwoners die recht hebben op een tweedehands laptop helpen bij het indienen van hun aanvraag”, zegt Van Hemelrijck. “We zetten dit project op met zo weinig mogelijk drempels, om op een snelle manier een verschil te kunnen maken voor wie het nodig heeft."

"Vooral Herentse kinderen en jongeren kunnen we met dit project écht helpen. Door de corona-pandemie worden zij ontzettend hard getroffen. Via deze weg maken we voor hen een groot verschil.”

  • Armoede