De Herentse gemeenteraad keurde een nieuwe buurtpremie voor Herent goed. Opnieuw een pluim op de hoed van CD&V, die het voorstel in de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen lanceerde.

"Met de nieuwe Buurtpremie geven we ideeën die in de buurten en wijken zelf ontstaan, aandacht en ondersteuning", vertelt Philippe Scheys, schepen van buurten. Dit soort initiatieven versterkt de sociale cohesie onder de bewoners. Zij zijn stuk voor stuk creatieve geesten, met sterke plannen en een nood aan verbondenheid en sociale interactie."

Ideeën die in de buurten zelf ontstaan verdienen aandacht en ondersteuning. Die zullen we hen geven. - Philippe Scheys, schepen van buurten

Elke buurt kan een project voorstellen, zolang het gedragen wordt door de buurt. Dat kan gaan van een boekentil, over een gezamenlijke moestuin of een nieuwe ontmoetingsplaats met enkele banken. De initiatieven moeten gericht zijn op het algemeen goed van de hele buurt en kunnen zich afspelen op alle levensdomeinen (sport, mobiliteit, cultuur,…). 

Een project kan maximaal 15.000 euro subsidie ontvangen, de gemeente Herent trekt voor de nieuwe buurtpremie een budget uit van 50.000 euro per jaar.

Het is verder ook expliciet de bedoeling om meer aandacht te geven aan buurten die verder van onze dorpskernen gelegen zijn. "Zij hebben hun eigen noden en voelen zich vaak minder betrokken bij de gemeente", vertelt schepen Scheys. Daar willen we met onze buurtpremie aan tegemoetkomen. Tenslotte weten zij als de beste wat er leeft in hun eigen buurt."

Twee keer per jaar komt de Burenbond samen, een jury van mensen uit de Herentse adviesraden, de gemeentediensten en de politiek. Zij beslissen welke projecten gefinancierd zullen worden. "We wilden een mix in onze nieuwe Burenbond", vertelt gemeenteraadsvoorzitter Kenneth Vyncke. "Niet enkel de politiek of de gemeente moet een oordeel vellen over de ideeën van de Herentenaren. Zij kunnen dat zelf ook. Daarom nemen we ook afgevaardigden van de adviesraden sport, jeugd, cultuur, ouderen en welzijn op."

Herentenaren vellen zelf een oordeel over de ingediende projecten - Kenneth Vyncke, voorzitter Gemeenteraad

De idee van een buurtpremie werd voor het eerst geopperd door CD&V Herent, in het verkiezingsprogramma voor de lokale verkiezingen in 2018. Dat deze buurtpremie er nu komt, is dan ook bijzonder goed nieuws.

  • Participatie
  • Wijken & buurten