De renovatie van de sociale woningen in het ’s Herenwegveld loopt niet vlot, erkent CD&V Herent. Vanuit haar rol in de Raad van Bestuur van Volkswoningbouw zoekt CD&V naar een constructieve dialoog tussen Volkswoningbouw en de huurders. Daarbij vraagt CD&V meer begrip voor de moeilijke situatie van de huurders. CD&V Herent dringt aan op een betere communicatie en snelle oplossingen.

De getuigenissen van sociale huurders in de wijk ’s Herenwegveld zijn niet onbekend voor CD&V Herent. Er is een rechtstreekse betrokkenheid van sociale huurders in het partijbestuur van CD&V Herent en CD&V Herent heeft twee mandaten in de Raad van Bestuur van Volkswoningbouw. Als lokale politieke partij zijn we betrokken partij in dit aanslepende renovatiedossier. Van daaruit kunnen we dan ook niet anders dan te reageren op de verhalen die Beweging.net eerder aankaartte.

Het bestuur van CD&V Herent wil in de eerste plaats erkennen dat er in dit verhaal op menselijk vlak een en ander fout is gegaan. Wie een woning laat renoveren maakt duidelijke afspraken met een aannemer, die deze afspraken dient na te leven. Huurders van een woning verwachten dat de verhuurder deze rol opneemt en tussen beide komt wanneer het fout loopt.

CD&V Herent wil een snelle en goede communicatie naar de huurders toe en pleit voor een efficiënte opvolging van vragen en klachten van de bewoners

Een sociale huisvestingsmaatschappij, zoals Volkswoningbouw, is bij renovaties sterk gebonden aan bepaalde wettelijke verplichtingen en afspraken. Die richtlijnen werden steeds nauwkeurig opgevolgd. Maar die wettelijke verplichtingen ontslaan een sociale verhuurder niet van haar maatschappelijke en sociale doelstelling. CD&V Herent wil dan ook uitdrukkelijk vragen om het nodige begrip te tonen voor de noden van de huurders.

Vanuit CD&V Herent willen we, in dialoog met de huurders en met iedereen die betrokken partij is in dit dossier, zoeken naar snelle en goede oplossingen. Daarbij willen we een snelle en goede communicatie naar de huurders toe en pleiten we voor een efficiënte opvolging van vragen en klachten van de bewoners.

Ook op de volgende bijeenkomsten van de Raad van Bestuur van Volkswoningbouw zullen de CD&V-mandatarissen deze problemen blijven aankaarten. We hebben begrip voor de reacties van huurders en zullen mensen die het moeilijk hebben altijd blijven steunen.

  • Sociale huisvesting
  • Sociale bescherming
  • Armoede