Solidariteit en samenhorigheid. Twee inhoudelijk sterke woorden. Woorden waar we soms wat snel overgaan. Zijn wij solidair? Gaan we samen voor een betere wereld? Typeren deze woorden Herent?

Dat Herent een degelijk sociaal beleid moet voeren, daar zijn we het allemaal over eens. Hoe we dat best doen, daar zijn verschillende meningen over. CD&V Herent pleit ook de komende jaren voor een sterk(er) sociaal beleid. Omdat iedereen aandacht verdient…!


Toegankelijke dienstverlening

Voor CD&V Herent zijn alle vormen van maatschappelijke hulp- en dienstverlening van het grootste belang. Het zijn allemaal zaken die de allerzwaksten kunnen helpen om hun levenssituatie te verbeteren – een menswaardig bestaan te geven. CD&V Herent ziet deze dan ook als een kerntaak van het OCMW. Met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening, moet er dan ook een voldoende personeelsbestand ingezet worden.

He lokaal dienstencentrum moet laagdrempelig werken voor de hele Herentse bevolking. De inkanteling van de groepswerking Marant in het lokaal dienstencentrum is een feit. CD&V Herent stelt dat we ook voor de groepswerking blijvend aandacht moeten hebben. Daarvoor moeten de verschillende vrijetijdsdiensten van ons lokaal bestuur maximaal samenwerken en een vrijetijdsaanbod bieden aan de Herentenaren, in overleg met elkaar.

CD&V Herent pleit voor het behoud en een sterke uitbouw van het lokaal dienstencentrum d’Ontmoeting. In die zin zijn het sociaal restaurant, De Pollepel, en de maaltijden aan huis, een belangrijke schakel in het geheel van het LDC. Het sociaal restaurant, De Pollepel, is een plaats waar sociaal contact mogelijk is en waar aan sociale tewerkstelling wordt gedaan. Verder onderzoek naar de waarde van deze initiatieven is dan ook essentieel om de verdere uitbouw te verzekeren.

Vrijwilligerswerk heeft een groot belang

Vrijwilligers zijn de hoekstenen van een sterk sociaal beleid. CD&V Herent wil alle vrijwilligers in onze gemeente ondersteunen en waarderen voor hun dagdagelijkse inzet voor onze gemeente. Daarom willen we blijvende aandacht de vrijwilligerswerking in onze gemeente.

Oog voor mensen op de vlucht

CD&V Herent wenst dat de gemeente en het OCMW maximaal inzetten op de opvang van vluchtelingen. Het Lokaal Opvanginitiatief is een wettelijke opdracht en wordt quasi volledig gesubsidieerd. De huidige personeelsbezetting binnen de dienst LOI moet zeker behouden blijven.

Daarnaast moeten we ook de zeer uitgebreide vrijwilligerswerking binnen het LOI blijvend koesteren, gezien het een grote ondersteuning is voor de LOI-medewerkers van het OCMW.

Zorgen voor elkaar

CD&V Herent pleit voor het behoud van de mantelzorgpremie en een verfijning van het reglement: de mantelzorgpremie toekennen aan mantelzorgers die ertoe doen. Een verlaging van de leeftijd dringt zich op. Wij ziet dit als een erkenning voor mantelzorgers. Daarnaast willen we meer inzetten op buurtzorg, die belangrijk is binnen de vermaatschappelijking van de zorg waarbij residentiële voorzieningen afgebouwd worden en mensen met een zorgnood opnieuw een plaats in onze samenleving krijgen.

Vanuit diezelfde gedachte willen we de dienst gezinszorg in het kader van ouderenzorg behouden binnen het OCMW. Onze gezinshelpsters hebben een grote signaalfunctie, waardoor we ons doelpubliek kunnen bereiken. CD&V Herent vraagt daarnaast ook om extra in te zetten op de samenwerking met Familiehulp vzw inzake poetshulp voor cliënten.

CD&V Herent wilt blijvend inzetten op de “minder mobiele centrale”. De gebruikers moeten voldoen aan de inkomensvoorwaarden en in die zin is het een dienst voor de minder gegoede mensen in onze gemeente en een taak van het OCMW.

Daarnaast pleiten wij vooreen verfijning van het reglement voor de toewijzing van serviceflats. Zo zou ook het inkomen moeten meetellen als voorwaarde voor toewijzing. De serviceflats van de Hemelboom zouden dan kunnen voorbehouden worden voor mensen in een financieel moeilijke situatie.

Gezinnen als hoeksteen

CD&V Herent vindt inkomens gerelateerde kinderopvang van groot belang. In die zin pleit CD&V Herent dan ook sterk voor het behoud van kinderopvang in eigen beheer. In de mate van het mogelijke wenst CD&V Herent dat het bestuur inzet op de uitbreiding van deze dienst.

Toeleiden naar werk

Tewerkstelling is en blijft de sleutel naar een leven buiten armoede. Begeleiding naar werk, via een eigen beleid rond tewerkstelling en activering en via goede banden met VDAB en sociale tewerkstellingsorganisaties, zijn een kerntaak van een OCMW. Vrijwilligerswerk kan als voortraject en opstap naar tewerkstelling, mits een grotere inzet op goede begeleiding en omkadering.

Wonen is een basisrecht

Voor CD&V Herent is “wonen” een basisrecht voor elke inwoner van de gemeente. Dat in acht genomen zeggen we heel duidelijk dat noodhuisvesting een kerntaak van het OCMW is. Daarom pleiten wij ervoor het bestaande patrimonium te behouden.

Omdat doorstroming uit noodhuisvesting belangrijk is, vinden wij dat de zoektocht in begeleiding naar huisvesting een gemeenschappelijke taak van het lokaal bestuur (gemeente én OCMW) is. We pleiten voor een gemeenschappelijke dienst die de Herentenaar (burger, asielzoeker en OCMW-cliënt) begeleidt. Centrale coördinatie inzake huisvesting door  “Woonwijzer” is noodzakelijk. CD&V Herent is van mening dat zij een belangrijke rol kan spelen in bemiddeling, inschrijven sociaal wonen en woonbegeleiding.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.