Armoede en sociaal beleid

Onze gemeente is een vrij welvarende gemeente, maar ook in Herent is er armoede. Het gemiddeld inkomen van een Herentenaar (23.722 euro) is hoger dan in vergelijkbare woongemeenten (22.305 euro) en Vlaanderen (18.970 euro). Slechts 5% van de inwoners behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen. Toch moeten we er ons bewust van zijn dat er ook in onze gemeente mensen wonen die het niet makkelijk hebben. Het aantal kinderen dat geboren wordt in een gezin met een hoog armoederisico is op dertien jaar tijd sterk toegenomen (kansarmoede-index van 1,3 in 2003, over 2,6 in 2012, naar 5,8% in 2017). Het aantal alleenstaande ouders, een groep die het doorgaans moeilijker heeft om overeind te blijven, neemt eveneens toe.

CD&V Herent zet de huidige OCMW-werking verder. Het OCMW kantelt in in de gemeente. We trekken binnen het bestuur de nodige middelen uit om de sociale doelstellingen van het OCMW te waarborgen. We zien de integratie als een opportuniteit om het gemeentelijk beleid nog meer af te stemmen op de meest kwetsbaren. Daarom zetten we het mandaat van de schepen van welzijn, die voorzitter wordt van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, verder met voldoende middelen en personeel. Op die manier maken we duidelijk dat armoedebestrijding een prioriteit is en blijft in onze gemeente.

CD&V Herent geeft elk kind een eerlijke kans. Het Huis van het Kind, dat ouders helpt, ondersteunt en erkent in de opvoeding van hun kinderen, moet een sleutelrol krijgen. Wij gaan voor een sterk Huis van het Kind, samen met alle organisaties of verenigingen die werken rond kinderen of gezinnen. Het aanstellen van een coördinator maakt van het Huis van het Kind een basisvoorziening in onze gemeente. Om ouders laagdrempelig te ondersteunen, creëren we warme Speelplekken waar ouders samen met hun baby, peuter of jonge kleuter terechtkunnen. Terwijl de kinderen leren spelen en b(r)abbelen met nieuwe speelkameraadjes, kunnen ouders hun ervaringen delen met andere ouders of even tot rust komen. We voorzien tijdens deze momenten een Welzijnsonthaal, zodat ouders met vragen meteen kunnen worden geholpen. Zo zorgen we ervoor dat ook wie het moeilijk heeft ondersteuning krijgt en aansluiting vindt bij onze samenleving.

CD&V Herent maakt werk van een Welzijnsonthaal. De sociale dienstverlening in onze gemeente kan nog toegankelijker. Daarom rollen we een Welzijnsonthaal uit, een geïntegreerd breed onthaal dat zich ontwikkelt als een flexibele vorm van dienstverlening. Die dienstverlening speelt zich niet noodzakelijk af op een vaste fysieke locatie, maar ook op verplaatsing, in wijken of op evenementen. We organiseren in de toekomst zo een Welzijnsonthaal in het sociaal restaurant De Pollepel of in de Sociale Hub in de Sint-Laurentiuskerk in Veltem. Het Welzijnsonthaal is een hulpaanbod op zich. We verhogen de toegankelijkheid door de krachten te bundelen zodat iedereen, en in het bijzonder de meest kwetsbaren (ouderen, zieken, personen met een handicap, personen in armoede), snel en binnen een aanvaardbare afstand, de weg vinden naar hulp. Een toegankelijk onthaal is bekend en bijgevolg snel herkenbaar, zichtbaar en pro-actief voor de burger. We verzamelen alle informatie voor hulpbehoevenden in een duidelijke gids.

CD&V Herent wil een Sociale Hub in Veltem. In Veltem wordt een Sociale Hub ontwikkeld, waar verschillende sociale diensten onderdak krijgen. Zo is er ruimte voor de Voedselbank en voor een lokale uitbreiding van D’Akkozje. We voorzien in de Sociale Hub lokale antennes van de belangrijkste sociale diensten. Daarnaast is er in de Sociale Hub een vast moment voor een Welzijnsonthaal en een kleine vergader- en workshopruimte voor sociale ontmoetingen of kleinschalige cursussen.