Financiën en fiscaliteit

De gemeentelijke financiën zijn terug op orde. In 2012 zijn we naar de kiezer getrokken met de belofte dat CD&V Herent de gemeentelijke financiën terug gezond zou maken. Die belofte hebben wij waargemaakt. Dankzij een gezond financieel beleid hebben we de voorbije jaren de schuldgraad van onze gemeente gehalveerd. De financiële schuld per inwoner is in de periode 2012-2015 (laatst beschikbare cijfers in Bestuurskrachtmonitor 2017) systematisch gedaald van 2.268 euro naar 1.614 euro, een daling van bijna 30%. Die tendens hebben wij onverminderd voortgezet in de periode 2016-2018, met als resultaat een daling tot 50%.

CD&V Herent verhoogt de belastingen niet. We herhalen onze belofte uit 2012: we verhogen de gemeentebelastingen niet. De belangrijkste belastingen van onze gemeente – de aanvullende belasting op de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – zijn de afgelopen zes jaar ongewijzigd gebleven en dat houden we zo. Ongeveer 65% van de activiteiten van onze gemeente worden met die belastingen gefinancierd; bij vergelijkbare woongemeenten is dat slechts 50%. Dankzij de federale tax shift, één van de realisaties van ons federale verkiezingsprogramma, betaalt u ook minder aanvullende personenbelasting. Die minderontvangsten voor de gemeente hebben wij niet gecompenseerd en ook in de toekomst zullen we die minderontvangsten niet compenseren.

CD&V Herent wil het accent verschuiven van minder schulden naar meer investeringen. De voorbije bestuursperiode hebben we vooral ingezet op schuldafbouw. Dat moest en dat is ons ook goed gelukt. De komende zes jaar moeten we opnieuw investeren in onze gemeente. We willen, zoals je in ons programma kon lezen, voluit inzetten op een fijne woonomgeving, betere verkeersinfrastructuur, nieuwe sport-, cultuur- en vrijetijdsinfrastructuur, een klimaatneutrale gemeente, levendige buurten, secundair onderwijs, meer middenstand, betaalbare kinderopvang en ondersteuning van sociale initiatieven. Binnen een gezond financieel beleid is dat mogelijk met de huidige inkomsten, zonder nieuwe, zware schulden.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.