Land- en tuinbouw

Gezond eten en gezond koken kende een echte hype. Meer en meer mensen willen bewuster weten wat ze eten en proberen dingen uit. Nieuwe niches en lokale voedselstrategieën komen op en pleiten voor (ultra-) korte ketens: van gemeenschapslandbouw (‘community supported agriculture’ of ‘CSA’) en zelfplukboerderijen tot stadslandbouw, kleinschalige bio-landbouw, voedselteams en digitale directe verkoopplatformen. Ook in Herent is de directe verkoop aanwezig. We hebben verschillende fruit- en groentebedrijven, veehouders, aardappeltelers, melkveehouders, imkers, … bij wie je rechtstreeks kan kopen.

CD&V Herent geeft landbouw een belangrijke plaats. De land- en tuinbouw is een belangrijke economische sector binnen onze gemeente. Als gemeente kiezen we voor het model van de familiale landbouw. Zulke bedrijven zijn in handen van gezinnen die over hun eigen werkkapitaal beschikken en zelf keuzes maken en beslissingen nemen over wat er op hun bedrijf gebeurt. Daarom voeren wij een beleid dat garant staat voor een duurzame, toekomstgerichte ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven. Dit beleid biedt de mogelijkheid voor bedrijven om zelf te bepalen in welke richting ze willen ontwikkelen en differentiëren binnen de wettelijke voorschriften. In ons vergunningverlening en plannen geven wij rechtszekerheid aan land- en tuinbouwbedrijven.

CD&V Herent ondersteunt de verbreding binnen landbouw. Binnen de land- en tuinbouwsector zijn er tal van verbredingsactiviteiten: ‘gele’ (korte keten, hoevetoerisme, zelfpluk, activiteiten, groene zorg, ...), ‘groene’ (agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer, hergebruik van afvalstoffen, ...), ‘rode’ (energieproductie, grondstoffen voor biobrandstoffen, biogasproductie, ...) en ‘blauwe’ (beheer van overstromingsgebieden, oeverzones, ...). Wij sensibiliseren de medegebruikers van het agrarisch gebied en ondersteunen verbreding in al haar vormen. We zorgen voor een duidelijk vergunningenkader voor verbredingsactiviteiten op land- en tuinbouwbedrijven.

CD&V Herent promoot de korte keten en maakt lokale land- en tuinbouw bekender. Als gemeente hebben wij een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol in de verbreding van de land- en tuinbouw en in de imago-ondersteuning. We zijn trots op lokaal geproduceerde producten en blijven daarom deel uitmaken van Straffe Streek. Wij werken aan een correcte beeldvorming van de land- en tuinbouw via de uitgave van nieuwe en toegankelijke brochures over de Herentse land- en tuinbouw. Om kinderen en jongeren kennis te laten maken met onze land- en tuinbouw werken we een Landbouwleerpad uit, met infoborden langs Herentse landbouwbedrijven en specifieke educatieve brochures voor de Herentse scholen.

CD&V ondersteunt de land- en tuinbouw in haar rol als natuurbeheerder. Land- en tuinbouw vormen waardevolle partners in het natuurbehoud in onze gemeente (groene verbreding). In landbouwgebieden is er ruimte voor biodiversiteit met de landbouwer als (mede)beheerder. Landbouwers zijn bewakers van het landschap en moeten daarvoor een adequate vergoeding krijgen. Met een aangepast subsidiereglement stimuleren we de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, hagen, houtkanten, poelen, … De vele holle wegen zijn een belangrijke natuurwaarde voor Herent. We zetten onze land- en tuinbouwers aan om hun aangrenzende akkers met een grasstrook als beschermmaatregel tegen de inspoelende nutriënten te voorzien. Deze gesubsidieerde beschermmaatregelen bestaan en kunnen aangewend worden.