Ondernemen en werken

Herent heeft een actieve bevolking. Er worden meer ondernemingen opgericht (11%) en minder ondernemingen stopgezet (4%) dan in vergelijkbare woongemeenten (respectievelijk 10% en 9%) en Vlaanderen (respectievelijk 10% en 6%). Daarnaast ligt de werkzaamheidsgraad (77%) beduidend hoger en de werkloosheidsgraad (5%) beduidend lager dan in Vlaanderen (respectievelijk 72% en 8%). Verder vindt 66% van de Herentenaren dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagdagelijkse boodschappen, maar is slechts 44% van de inwoners tevreden over de shopping- en winkelvoorzieningen in de gemeente. Een ruimer aanbod van restaurants en eetcafés alsook uitgaansgelegenheden zou worden geapprecieerd.

CD&V Herent ontwikkelt een tweesporenbeleid ter ondersteuning van de lokale middenstand. Wij maken de bestaande Herentse ondernemers beter bekend bij de bevolking. We nodigen hen uit om deel te nemen aan gemeentelijke aanbestedingen binnen de wettelijke mogelijkheden. Bij wegeniswerken zorgen we voor een folder over de bereikbaarheid van de handelaars en brengen we een gepaste en uniforme bewegwijzering aan. Anderzijds ondersteunen wij kleine middenstanders door onze dorpskernen levendiger te maken. Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode brengen we meer sfeer. Ook in de deelgemeenten organiseren we markten en braderijen waarbij wij telkens de nodige weerklank, infrastructuur en begeleiding willen bieden aan onze handelaars.

CD&V Herent zet een actieplan op om nieuwe handelaars aan te trekken. Bestaande handelspanden staan te lang leeg en worden niet opnieuw ingevuld. We ondersteunen de Herentse Ondernemersraad en zetten in overleg met hen een actieplan op dat nieuwe handelaars moet aantrekken. We ondersteunen startende ondernemers binnen de detailhandel in onze gemeente met een starterspremie. We werken een reglement voor startups en pop-ups uit, dat toelaat om gedurende een bepaalde (korte) periode een zaak op te starten en een nieuw concept in onze gemeente uit te testen.

CD&V Herent heeft aandacht voor Herentenaren die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Sommige groepen vinden moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. We begeleiden deze mensen actief in hun zoektocht naar werk, in samenwerking met andere organisaties. Als gemeente bieden we mensen met een gebrek aan generieke competenties of met geen of weinig (recente) ervaring, maar met voldoende leerpotentieel om te kunnen doorstromen, een eerste werkervaring aan via tijdelijke werkervaringsstatuten. Via deze statuten, waaronder artikel 60, begeleiden we deze mensen binnen 1 à 2 jaar naar het reguliere arbeidsmarktcircuit. Voor jongeren die niet in het reguliere economische circuit binnenraken voorzien we in brugtrajecten zodat zij een begeleide werkervaring kunnen opdoen. Voor werkzoekenden met een migratieachtergrond zorgen we voor snelle en duurzame trajecten naar werk op maat. Dit doen we door het informatieaanbod te versterken, vroege loopbaanoriëntatie, geïntegreerde trajecten van taalverwerving, …