Onderwijs en vorming

Herent heeft goede onderwijsvoorzieningen maar moet nog ambitieuzer durven zijn. 91% van de Herentenaren vindt dat er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs in Herent en 88% van de inwoners is tevreden over de onderwijsvoorzieningen in onze gemeente.

CD&V Herent gaat voor een secundaire school in Veltem. Elke dag gaan Herentse jongeren op weg naar hun secundaire school. De secundaire scholen in Leuven zoeken naar kansen om hun onderwijs uit te breiden. Tegelijk blijven in onze gemeente de geboortes toenemen. Een secundaire school, minstens een eerste graad, op eigen grondgebied is belangrijk voor onze gemeente. Dit past in de hervorming van het secundair onderwijs, waar de brede eerste graad los komt van de volgende graden. Via samenwerking binnen de onderwijskoepels is elke leerling zeker van een plaats na de eerste graad. De opmaak van een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Veltem geeft de kans zo’n middenschool te creëren. Een kans die we met twee handen willen grijpen.

CD&V Herent zet in op ‘brede scholen’. In een brede school staat een brede ontwikkeling van elke leerling centraal. Om dat te doen wordt een breed netwerk opgezet tussen organisaties uit verschillende sectoren, die samen het leren en leven van kinderen en jongeren kunnen vormgeven en ondersteunen. Wij ondersteunen scholen bij het omschakelen naar brede scholen. We doen een aanbod om in begeleiding van een externe partner de nodige veranderprocessen op te zetten. Daarnaast stemmen we het subsidiereglement voor na- en buitenschoolse activiteiten af op het concept van de brede school.

CD&V Herent maakt van scholen ontmoetingsplaatsen. We moedigen scholen aan om hun infrastructuur toegankelijk te maken voor en af te stemmen op de buurt. Om dat te ondersteunen, geven wij, naar analogie met wat geldt voor de jeugdbewegingen, een bijzondere investeringssubsidie van max. 100.000 euro aan scholen die hun accommodatie openstellen voor de buurt. Drie vierde van die bijzondere investeringssubsidie moet dan worden benut voor het openstellen van bijvoorbeeld de turnzaal (aanpassings- en verbeteringswerkzaamheden, toegankelijkheid voor personen met een beperking, …) of de speelplaats (extra hekwerk, nieuwe publiekstoegang, …) of voor de creatie van een nieuw speellandschap op het domein van de school. Het overige vierde van die bijzondere investeringssubsidie mag de school vrij benutten voor de eigen werking.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.