Sport, cultuur en vrije tijd

In Herent kan jong en oud volop spelen en sporten. 83% van de Herentenaren doet aan sport: 60% doet dit minstens wekelijks, 23% minstens maandelijks. Daarmee is onze gemeente actiever dan de rest van Vlaanderen (75%). 59% van de inwoners is tevreden over de sportvoorzieningen in onze gemeente. In Herent zijn 61 sportclubs actief, of 3 clubs per 1.000 inwoners. Die clubs moeten we koesteren en ondersteunen, onder meer met bijkomende infrastructuur.

Herentaren hebben ook een hart voor cultuur: 48% van de inwoners heeft het afgelopen jaar één of meerdere culturele evenementen bijgewoond in onze gemeente, 71% heeft dat gedaan in een andere gemeente. 69% van de Herentenaren is tevreden over de culturele voorzieningen in Herent. Ook de bibliotheek speelt een belangrijke rol in onze gemeente: 25% van de bevolking maakt gebruik van de bibliotheek en maar liefst 52% van onze -15-jarigen gaat daarheen. In vergelijkbare woongemeenten liggen die cijfers opmerkelijk lager met respectievelijk 19% en 36%.

CD&V Herent breidt de sportinfrastructuur op eigen grondgebied uit. Herent heeft nood aan nieuwe en aangepaste sportinfrastructuur. De voorziene bouw van de nieuwe sporthal wordt uitgevoerd. We kijken ook naar andere mogelijkheden om onze sportinfrastructuur uit te breiden, waarbij we zoeken naar externe partners. De bestaande infrastructuur blijven we onderhouden en vernieuwen wanneer nodig. We zetten daarbij extra in op kleinere sporten en hebben blijvende aandacht voor infrastructuur voor G-sporten: sporten en bewegen voor personen met een handicap. Wij behouden de ruimte voor een eigen zwembad in onze gemeente. Wanneer het kan binnen de beschikbare middelen, gaan we voluit voor een eigen zwembad. We passen echter voor een nieuwe schuldenberg om dit project te realiseren.

CD&V Herent creëert extra ruimte voor kunst en cultuur. Kunst en cultuur bevorderen de sociale cohesie, stimuleren het eigen talent en zijn belangrijk in de ontwikkeling van elke mens. Redenen genoeg om als gemeente volop de kaart van cultuur te trekken. We creëren een nieuwe Cultuurzaal op de Warotsite (Winksele), waar Herentse kunst- en cultuurverenigingen terechtkunnen voor hun activiteiten. We streven ernaar om ook in onze eigen gemeente deeltijds kunstonderwijs te organiseren.

CD&V Herent zet in op speellandschappen als ontmoetingsplaatsen. Om kinderen en jongeren voldoende buitenspeelruimte te geven, blijven we speelterreinen in elke buurt realiseren. Daarbij voorzien we in speeltoestellen voor kinderen met een beperking. Op grotere ruimtes plaatsen we speellandschappen, waar gewerkt wordt met duurzame materialen en in harmonie met de omgeving, zoals we voor het eerst deden op de Henkelsite. Dit worden ontmoetingsplaatsen tussen generaties, met plaats voor ouders en ouderen. We ontwikkelen de speelbossen zodat kinderen ook in Herentse bossen kunnen ravotten. Met al deze speelplekken kan elk Herents kind op 600m van zijn ouderlijk huis buiten spelen.

CD&V Herent ondersteunt opvang en speelpleinwerking. Er is nood aan kwaliteitsvolle na- en buitenschoolse opvang. Als aanbieder via IGO en Speelpleinwerking zetten we hier verder op in. We verhogen de capaciteit door Herentse verenigingen die in de vakantieperiode kampen aanbieden te ondersteunen. We zetten gemeentelijke infrastructuur in om deze vakantie-initiatieven te huisvesten. We organiseren kennismakingsmomenten om het aanbod in de kijker te zetten.

CD&V Herent maakt van de jeugdbeweging een ontmoetingsplaats. We moedigen jeugdbewegingen aan om hun infrastructuur toegankelijk te maken voor en af te stemmen op de buurt. Om dat te ondersteunen, geven wij, bovenop de gewone subsidies, een bijzondere investeringssubsidie van max. 100.000 euro aan jeugdbewegingen die hun accommodatie openstellen voor omwonenden en verenigingen in de buurt. Drie vierde van die bijzondere investeringssubsidie moet dan worden benut voor het openstellen van bijvoorbeeld de lokalen (aanpassings- en verbeteringswerkzaamheden, toegankelijkheid voor personen met een beperking, …) of de terreinen (aanleg speellandschap, extra hekwerk, nieuwe publiekstoegang, …). Het overige vierde van die bijzondere investeringssubsidie mag de jeugdbeweging vrij benutten voor de eigen werking.