Uit alle info die we bij elkaar sprokkelden, haalden we vier belangrijke thema's gehaald. Deze vormden voor ons de kern van de voorbije verkiezingen. Ze zijn de vier uitdagingen van Herent. En ze blijven onze vier speerpunten voor Herent:

Herent, waar..
… iedereen veilig en fijn kan fietsen.
… iedereen voluit kan spelen en sporten
… iedereen de kansen krijgt die ze verdienen
… iedereen warm en betaalbaar kan wonen

Onze speerpunten verder verkennen? Dat kan hier!

Het volledige verkiezingsprogramma van CD&V Herent voor de bestuursperiode 2019-2024 vind je hieronder of opgesplitst op de verschillende pagina's. Dit programma vormt voor jouw CD&V-afdeling de basis voor het werk in de komende jaren. Hierin hebben we onze wensen en verlangens, onze kijk op onze gemeente en onze weg vooruit genoteerd.

Ons programma is er niet zomaar gekomen. We trokken op pad en bevroegen tijdens onze huisbezoeken de inwoners van Veltem, Beisem, Winksele, Delle en Herent. Verschillende verenigingen uit het Herentse middenveld stuurden ons hun memoranda op en we brachten verschillende avonden door met vrijwilligers uit verschillende organisaties om samen na te denken over onze gemeente.

Op het resultaat van die oefening zijn we best fier. We trekken resoluut de kaart van de toekomst. We kijken naar de vele kinderen en jongeren die onze gemeente in de toekomst vorm zullen geven. We kijken naar vele generaties na ons, die moeten kunnen rekenen op ons als rentmeesters van onze gemeente.

Daarom kiezen we voor een Herent waar je veilig en fijn kan fietsen. We kiezen voor een Herent waar je voluit kan spelen en sporten. Voor een Herent waar je de kansen krijgt die je verdient. Voor een Herent waar je warm en betaalbaar kan wonen.

De opdracht die wij voor ons in onze gemeente zien, is heel duidelijk. Wij willen, in verbinding met inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers, werken aan een samenleving van meer WIJ. Aan een gemeente met insluiting in plaats van uitsluiting. Met samenwerking in plaats van tegenwerking. Met inspiratie in plaats van polarisatie.

Dat is de weg die we moeten kiezen. De weg vooruit is de weg die ons brengt tot een gemeente waar iedereen mee is en niemand achter blijft. Waar aandacht is voor elk van ons. Waar iedere inwoner zich thuis mag voelen. Waar we fier kunnen zijn op Herent, op Winksele, op Delle, op Veltem en op Beisem.

Lees hier ons volledige programma.